رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: طبق قانون از حقوق عامه دفاع خواهیم کرد.

به گزارش دادگستری خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان چناران با اشاره به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزود: آحاد جامعه به ویژه مسئولان باید مجدانه و معتقدانه بر این اصول قانونی پای فشرده و در مسیر اجرای آن گام بردارند.

وی یکی از مهمترین راهبردهای دستگاه قضایی به ویژه پس از تأکیدات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» را دفاع از حقوق عامه عنوان و اظهار کرد: بر این اساس مجموعه دستگاه قضایی خود را موظف و مکلف به حمایت قانونی و دفاع از حق و حقوق مردم می داند و در صورتی که در هر حوزه ای مشاهده شود به دلیل رفتار سوء، بی توجهی، کم کاری و یا عدم انجام وظیفه توسط یک مسئول، حقوقی از مردم ضایع شده، دستگاه قضایی مکلف به برخورد با فرد خاطی می باشد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی اقدامات انجام گرفته توسط دادستانهای عمومی و انقلاب استان طی مدت اخیر را در راستای اجرای قانون و تأکید بر دفاع از حقوق عامه دانست و افزود: متأسفانه رفتار غیرمسئولانه برخی از مسئولان موجب ایجاد موجی از نارضایتی در میان شهروندان محترم شده بود که با ورود دستگاه قضایی برقراری آرامش و انتظام امور و همچنین رضایتمندی مردم را شاهد بودیم.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری، آشنایی مردم با حقوق خود در قالب حقوق شهروندی را بسیار مهم دانست و افزود: مردم به عنوان ولی نعمتان واقعی این نظام و کشور، ضمن آشنایی با حقوق قانونی خود باید از مسئولان مطالبه گری کرده و مسئولان نیز باید در قبال مردم و قانون پاسخگو باشند. 

گفتنی است در این مراسم "حشمتی" به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان چناران معرفی و از خدمات "طاهر زاده" قدردانی شد.