من مهریه ام را اجرا گذاشتم همسرم یک منزل دو طبقه کاملا مستقل دارد قاضی بر توقیف یک طبقه برای مهریه حکم داد و یک طبقه دیگر برای مستثنیات دین آزاد شد قاضی پرونده عوض شد و نظر این قاضی با حکم قبلی متفاوت است به این صورت که تمام منزل باید آزاد شود سوال من این است که آیا قاضی جدید می تواند خلاف حکم قبلی حکم صادر کند؟ در ضمن مهریه من 314 سکه است

 

 

جواب

مسکن در صورتی جزو مستثنیات دین است که مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی باشد در نتیجه در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن منزل با شئون و نیاز محکوم علیه تشخیص و نظر دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا و ملاک عمل خواهد بود لذا در صورتی که منزل بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش می رسد و مازادش بابت محکوم به یا دین،پرداخت می شود