سوال

خودرو ام را در بنگاه قولنامه کرده ام اما خریدار تا به حال هیچ پولی به من نداده است آیا می توانم خودرو ام را پس بگیرم؟

 

 

جواب

عقد بیع پس از توافق فروشنده و خریدار در مورد معامله و قیمت آن با ایجاب و قبول طرفین قرارداد واقع و لازم الاجرا می شود و پرداخت وجه شرط صحت بیع نیست لذا فسخ معامله از سوی شما امکان پذیر نیست مگر این که در قرار داد شرط فسخ معامله به دلیل پرداخت نشدن وجه پیش بینی شده باشد.