سوال

باجناقم کارمند است وامی از حسابم برداشت کرده اما در سررسید پرداخت نکرده است خودش و همکارش ضمانت کرده اند الان اخطار بانک برای من آمده است با توجه به اختلافاتی که پیدا کرده ایم باجناقم قصد پرداخت ندارد لطفا راهنمایی کنید؟

 

 

جواب

طبق قانون صاحب حساب و ضامن ها هر یک در مقابل وام ماخوذه از بانک مسئولیت تضامنی دارند و بانک می تواند برای وصول مطالبات خود به هر یک از اشخاص مذکور مراجعه کند در عین حال شما می توانید با تقدیم دادخواست مطالبه وجه به مرجع قضایی و اثبات تعهدات قرار دادی بین خود و باجناقتان اقساط وام وخسارات احتمالی را که به بانک پرداخت کرده اید دوباره از ایشان مطالبه کنید.