سوال

حدود دو سال قبل تصادف کردم که طرف مقابل مقصر شناخته شد. بنا به حکم دادگاه برای دریافت دیه به بیمه مراجعه کردم بیمه در پاسخ می گوید که باید مقصر حادثه حاضر شود و تشکیل پرونده بدهد. از طرفی مقصر اصلا زیر بار نمی رود و جوابگو نیست.باید چکار کنم؟جواب

در تصادفات جرحی و یا منتهی به فوت، جانی و مقصر حادثه مسئول پرداخت دیه خواهد بود.لذا شما می توانید با توجه به گذشت مهلت قانونی 2 ساله از زمان وقوع حادثه تقاضای اجرای رای از طریق اجرای احکام کیفری و در صورت استنکاف جانی از پرداخت دیه (به نرخ روز) نسبت به جلب متهم اقدام کنید.