سوال

دامادم می خواهد وام خانه بگیرد می گوید بنده سند خانه ام را به نام ایشان کنم چه سند و مدرکی از وی اخذ کنم که بعد از تسویه وام سند را مجدد به نام خودم کند؟

 

 

جواب

شما می توانید شخصا و با ارائه سند خود ضامن دامادتان شوید.