سوال

عمه ام زن دوم مردی بوده که از زن اولش تعدادی فرزند داشته است ولی عمه ام هیچ وارثی غیر از من ندارد زن و مرد هردو فوت کردند و اموال را فرزندان تقسیم کردند. من می توانم حق عمه ام،مهریه و سهمش از املاک شوهرش را بگیرم؟

 

 

جواب

با توجه به این که عمه شما جزو وراث حین الفوت شوهرشان محسوب می شوند، شما می توانید با دریافت گواهی حصر وراثت و تقدیم دادخواست علیه دیگر وراث تقاضای سهم الارث خود را از دادگاه بنمایید.