سوال

عموی من با رضایت محضری فرزندان و همسرش قبل از فوت از یک سوم مال خود در وصیت نامه که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مبلغی به پدر من بخشیده است ولی الان آنها زیر بار نمی روند. می توان با استناد به آن وصیت نامه پول را گرفت؟

 

 

جواب

مورث می تواند تا یک سوم اموال خود را حسب صلاحدید خود و به نفع غیر وصیت کند شما نیز می توانید با تقدیم دادخواست و ارائه دلایل قانونی،حق خود را از دادگاه مطالبه کنید