سوال

هزینه تعمیر لوازم مصرفی با دوام مثل کولر گازی،جکوزی،گاز خوراک پزی و... در طول مدت اجاره با موجر است یا مستاجر؟

 

 

جواب

تعمیرات اساسی مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده منصوب در آن، به عهده ی موجر است ولی تعمیرات جزئی و تزیینی که مربوط به انتفاع مطلوب و شخصی مستاجر است به عهده ی مستاجر می باشد.