سوال

بابت شراکت مقداری پول به شریک خود دادم و برای ضمانت سفته گرفتم از موقع سررسیدمان 3 ماه می گذرد او از پرداخت اصل پول امتناع می کند باید چه کار کنم؟

 

 

جواب

شما می توانید دادخواست مطالبه اصل مبلغ مورد مشارکت(و یا وجه سفته) را با ارائه دلایل و مدارک قانونی، با توجه به میزان وجه مورد تقاضا، در شورای حل اختلاف(تا 50 میلیون ریال خواسته) و یا در دادگاه(فراتر از 50 میلیون خواسته) مطرح کنید و مورد پیگیری قرار دهید.