سوال

چند سالی است شوهرم فوت کرده است از او هیچ چیزی ندارم نه خانه،نه خودرو فقط مستمری بگیر بیمه هستم حالا می توانم مهریه ام را طلب کنم؟

 

 

جواب

با توجه به اینکه مستمری حق اشخاص در مقابل سازمان بیمه گر و دولت است و ارتباطی به ما ترک ندارد،مطالبه مهریه از آن محل ممکن نیست.