سوال

حدود دو سال پیش در یک کارگاه صنعتی مشغول به کار شدم و برای ضمانت یک چک سفید امضا از من گرفتند.دیگر نمی خواهم آنجا کار کنم اما اجازه نمی دهند چه کار کنم؟

 

 

جواب

چنانچه به موجب قرارداد فی مابین موجبی برای وصول وجه چک توسط کارفرما وجود نداشته باشد شما می توانید دادخواست استرداد سند مذکور را به دادگاه تقدیم کنید.پیشنهاد می شود ابتدا اظهار نامه ای برای کارفرما ارسال کنید و مراتب عدم استفاده از چک توسط کارفرما،امانی شدن سند مورد نظر و لزوم استرداد آن توسط کارفرما را قانونا ابلاغ کنید.