سوال

به یکی از دوستانم بدهکارم الان وضعیت مالی خوبی برای پرداخت ندارم ایشان از طریق دادگاه اقدام کردند و حالا علاوه بر اصل پول درخواست سه برابر خسارت کردند من باید چه کار کنم وقتی وضعیت مالی خوبی ندارم که اصل طلب را پرداخت کنم جه طوری چند برابر پرداخت کنم ایشان حتی حکم جلب گرفتند؟

 

 

جواب

با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به نزد مرجع قضایی و ارائه دلایل قانونی از جمله استشهادیه شهود مبنی بر اعسار از پرداخت دفعی بدهی می توانید نسبت به تقسیط محکوم به از طریق رای دادگاه اقدام کنید.