سوال

پدر باید چه شرایطی داشته باشد تا دادگاه حضانت بچه آخر را به فرزند اول بدهد؟


 

جواب

تشخیص عدم صلاحیت هر کسی که قانونا می تواند حضانت طفل را به عهده داشته باشد،با دادگاه است.به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی فرزند،از جمله دلایل مورد توجه دادگاه است.