سوال

11 سال است در یک مغازه اجاره می دهم آیا بعد از تخلیه حقی دارم؟

 

 

جواب

ظاهرا قرارداد شما مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به بعد است که در این صورت حقی بابت حق کسب و پیشه و تجارت به شما تعلق نمی گیرد مگر اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشید