مؤسسه حقوقي و داوری ره آورد دادگران در سال 1384 تأسيس و فعاليت خود را در خصوص انجام کليه امور مرتبط با امر وکالت و مشاوره حقوقي در سطح داخلي و بين المللي آغاز نمود0
قطعاً ، توسعه فرهنگ حقوقي و وکالتي از اهميت ويژه اي در حصول امنيت قضايي برخوردار است لذا ،اين مؤسسه افتخار دارد به پاس اعتماد مخاطبين خود ، تخصص و تجربه خويش را تحت مديريت وکيل پايه يک دادگستري تقديم جامعه نمايد
اهداف موسسه:
- توسعه فرهنگ حقوقي و وكالتي فراگير در گستره جامعه
-ايجاد و ارتقائ دانش حقوقي و قضايي در سازمانها شركتها و كارخانه ها
-توسعه داوري با رويكرد كاهش رسيدگي قضايي
-پيشگيري از وقوع جرايم و جلوگيري از تشكيل پرونده هاي متعدد حقوقي
-تلاش در جهت حصول صلح و سازش در اختلافات حقوقي به شيوه كارامد
خدمات مؤسسه : 
 1- قبول وکالت دعاوي حقوقي و کيفري در کليه مراجع قضايي (اعم از دادسراها ، دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، ديوان عالي کشور ، ديوان عدالت اداري ،شوراي حل اختلاف ، هيأت ها ي رسيدگي در سازمان تعزيرات حکومتي ،کميسيونهاي شهرداري ،وزارت کار ،سازمان ثبت اسناد ، هيأت هاي مختلف انتظامي ،ادارات منابع طبيعي ، سازمان اوقاف ، ادارات گمرک و غيره )
2- مشاوره حقوقي در موضوعات مختلف
 3- انجام امور داوري شامل :
3-1- ارائه مشاوره و تنظيم قراردادهاي داوري
3-2- انجام داوري و حل و فصل اختلافات حقوقي
3-3- اجرا رأي داور از طريق مراجع ذي صلاح قضايي
4- تهيه و تنظيم انواع قراردادهاي داخلي
( اعم از خريد و فروش ، پيمانکاري ، مديريت پيمان ، مضاربه ، اجاره ، جعاله ، کار ، معاوضه و ... ) و بين المللي (اعم از سرمايه گذاري ،مشارکت انتفاعي ، بيع بين الملي، بيع متقابل و ...)
5- انجام مطالعات و تحقيقات :
 5-1- تهيه اساسنامه اشخاص حقوقي ( اعم از شرکتها ، مؤسسات و ... )
5-2- تهيه پيش نويس طرح ها و لوايح حقوقي
5-3- تهيه روشها و دستورالعملهاي حقوقي
5-4- آسيب شناسي از عملکرد واحدهاي حقوقي
5-5- اجراي پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي
6- انجام امور مربوط به ثبت شرکتها و تغييرات آنها
7- وصول مطالبات ( اعم از بانک ها ، مؤسسات مالي و اعتباري ، شرکت هاي ليزينگ و فروشندگان اقساطي کالا و خدمات و ... )