طبق ماده 380 قانون جدید مجازات اسلامی: اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند،قصاص،دیه و تعزیر ندارد.